Kodi zokambirana zidawonjezedwa mumtanthauzira mawu?