Kodi mulingo woyezera ndi wofunikira bwanji muzofufuza zasayansi?