Kodi alipo wina yemwe wagwira nsomba pachonyamula ndege?